Inbraakslachtoffers stijgt met 100.000

In Nederland slaan inbrekers steeds vaker toe. Zowel mislukte als geslaagte pogingen tot inbraak is gestegen tussen 2008 en 2011.

In 2008 was het inbraakpercentage 2,5 procent. In 2011 is dit naar 3,1 procent gestegen. Deze stijging telt ongeveer 100.000 mensen, waarvan meer dan de helft van de inbraakpogingen mislukte.

Het percentage waar er bij de mensen daadwerkelijk iets gestolen werd, steeg van 1,1 naar 1,5 procent. Dit bevat ongeveer 50.000 slachtoffers. De meeste inbraken vinden in het westen en het zuiden van het land.

Volgens het CBS achtte in 2008 5,5 procent van de Nederlanders het risico groot dat er ingebroken wordt. In 2011 is dat gestegen naar 6,9 procent. Voor de mensen waar al eens ingebroken is, stelt 35 procent de kans groot op herhaling.