Nieuwe afrastering

De Tweede Kamer vindt het niet nodig om een afrastering te zetten rondom de agrarische enclaves op de Veluwe, om wildschade en oneigenlijke populatiegroei van wild te voorkomen. Met alleen steun van Groenlinks en de SP was er geen meerderheid in de Kamer voor de motie van de Partij voor de Dieren.

Verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw en natuur ontraadde de motie eerder, omdat dit de verantwoordelijkheid is van de provincies en het Faunafonds. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt wel dat Dijksma provincie Gelderland moet aanspreken op het afschieten van herten in de draag- en zoogtijd. De PvdD maakt zich zorgen dat er drachtige herten of zogende herten worden geschoten. Volgens Dijksma is dit een provinciale aangelegenheid. “Dejagers hebben wel degelijk een eigen moraliteit als het gaat om het schieten. Vanuit hun opvattingen kan het ook niet zo zijn dat je drachtige dieren schiet”, zegt Dijksma.

Dankzij onverlaten die een stuk van de afrastering hadden gestolen konden de schapen het ‘groenere gras’ aan de overkant eens proberen. Het is niet de eerste keer dat de afrastering is vernield.  De kudde loopt sinds 2012 op de waterbuffer Breukberg en op de weilandjes die bij het naastgelegen sportpark horen. Met name bij dat laatstgenoemde gebied is sinds het begin vijf keer de schrikdraadapparatuur gestolen en is een aantal keren de afrastering vernield.