Inbreker buiten de deur houden

Vaak denkt men dat alleen bij rijke mensen ingebroken wordt, hierdoor beveiligen huizenbezitters hun woning vaak niet goed genoeg. Toch lijkt het politiekeurmerk veilig wonen een effectieve manier om inbrekers buiten te houden. De huizen die voldoende inbraakwerende maatregelen hebben getroffen om aan het politiekeurmerk te voldoen blijkt dat de kans dat een inbreker binnenkomt afneemt met zo’n 90 tot 95%! Toch is het politiekeurmerk nog niet uitermate populair onder huizenbezitters.

In ons land zijn ongeveer 7 miljoen woningen, slechts 600.00 mensen zijn in het bezit van het politiekeurmerk veilig wonen, jaarlijks komen hier gemiddeld 30.000 woningen bij. Aan de andere kant is er ook sprake van een stijging van het aantal woninginbraken waarvan gemiddeld slechts 11% worden opgelost.

Om te voldoen aan het politiekeurmerk dienen alle ingangen in de woning goed beveiligd te zijn. Denk hierbij aan de sloten, dievenklauwen, anti-inbraakstrips en goede verlichting. Daarnaast dient het hang-en sluitwerk er voor te zorgen dat inbrekers minstens vijf minuten bezig zijn met het inbreken. Er wordt dan ook flink werk gemaakt van het aansporen van bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten om de woningen optimaal te beveiligen.